WIZUALIZACJE

Przestawione wizualizacje mają charakter poglądowy. Rzeczywisty układ okien oraz balkonów zamieszczony został na rysunkach elewacji.